Září 2010

ODS jde v Praze do voleb s programem sloučení ZOO a botanické zahrady.

26. září 2010 v 18:14

Botanická zahrada HLMP je v programu ODS pro Prahu zmiňována, na rozdíl od jiných městských organizací pouze jednou: "Zasadíme se o uskutečnění záměru propojení pražské ZOO s Botanickou zahradou v jeden organický komplex."

zde a zde.

Botanická zahrada a ZOO dlouhodobě spolupracují - mají společnou vztupenku - Trojskou kartu, koordinují a pořádají společné akce. Sloučení v jeden organický celek znamená vytvoření jedné superorganizace. To má jistě racionální jádro v urbanistickém řešení Trojské kotliny ( Britské listy), na druhou stranu jsou oprávněné obavy o pokračování odborných programů botanické zahrady ( zde ) a zpochybněna je také možnost úspor, která by sloučením vznikla. Nejistota o budoucím statutu zahrady trvá již několik let (zde).
Že se propojení zahrady negativně projeví v její činnosti především na kvalitě sbírek si myslí, podle hlasování na neoficiálním blogu zahrady 80 % dotázaných. Přitom právě odborné programy - záchovu genofondu - považuje v anketě Co je hlavní náplní práce botanických zahrad za nejdůležitější funkci botanických zahrad 62 % respondentů (zde)
Značné rozpaky také vzbuzuje účast Akad. arch. Zdeňka Deyla v odborném týmu lídra pražské ODS Mgr. Jana Kalouska. Pan architekt je úzce spojen s kauzou prodražení výstavby skleníku Fata Morgana ( zde ) a dlouhodobě a neúspěšně se s botanickou zahradou (a tedy i s magistrátem HLMP, který je její 100% vlastník) soudí o řádově desítky mil. Kč. ( zde, zdezdezde ,
zde a zde ).