Září 2009

Pražská botanická zahrada prohrála boj o svou samostatnost.

26. září 2009 v 18:26
Rada hl.m. Prahy ve svém usnesení číslo 1342 ze dne 22.9. 2009, tisk č. 9669 "k vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Zoologická zahrada hl. m. Prahy" přijalo v § III. souhlas se záměrem sloučení příspěvkové organizace Zoologická zahrada hl.m. Prahy a Botanické zahrady hl.m. Prahy. Současně ukládá radnímu Richterovi předložit tento záměr Zastupitelstvu do 22.10.2009.