Zachraňte Botanickou zahradu Praha !!!

22. dubna 2008 v 15:35
Magistrát hlavního města rozhoduje o sloučení Botanické zahrady hl.m. Prahy a ZOO do jednoho velkého organizačního celku - zábavního areálu (stránky magistrátní komise).

V tisku proběhly zprávy o připravovaném sloučení Botanické zahrady hl.m. Prahy a ZOO hl.m. Prahy do jednoho organizačního celku. Není to popvé, snaha o konsolidaci se objevuje periodicky - naposledy při odvolání ředitele J. Haagera. Tehdy se na podporu zachování botanické zahrady zvedla vlna solidarity. Dnes nikoliv. Proč?
Ačkoliv se o slučování jedná již déle než rok, nic se o něm na veřejnosti neví, snad vyjma několika oslavných článků za nimiž jsou cítit silné PR agentury. A i ty se objevují až teď. Žádné stanovisko není na oficiálních stránkách botanické zahrady (tiskové zprávy) a ani na stránkách Unie botanických zahrad, což je odborná organizace chránící zájmy botanických zahrad v česku. Návrh nebyl předložen k veřejné diskusi, i odborní pracovníci botanické zahrady se o něm dovídají z tisku.
Proč?

Důvody slučování

O slučováni rozhoduje Komise Rady HMP pro projekt vybudování zábavního areálu propojením ZOO,Botanické zahrady a Trojského zámku. V komisi není ani jeden odborný zoolog a botanik! (ředitelé ZOO a Bot. zahrady jsou manažeři).
Kdo garantuje vznik nové organizace po odborné stránce?
Potřeba řešení generelu Trojské kotliny je jasná - naprosto katastrofická dopravní situace, nemožnost parkování, chaotický rozvoj organizací (co si myslet o souběžných plotech botanické zahrady?). Pomůže však sloučení? Vždyť dnes mají všechny tři magistrátní organizace společné vedení v magistrátním odboru kultury, a koordinace rozvoje, investičních akcí i provozu je v jeho kompetenci. Navíc ZOO a Botanická zahrada využívají či využívaly společný architektonický ateliér - Ateliér AND.
Řešení akcí pro veřejnost by rozhodně lépe vyřešila "trojská cestovní kancelář". Navíc by mohla sdružovat drobné podnikatele (ubytování, restaurace, galerie) i akce sportovních organizací, které mají také nemalý podíl na návštěvnosti Troje. Pokud nevememe v potaz sportovní akce a sportoviště, nikdy se funkčnost trojské kotliny nevyřeší. Z tohoto pohledu je sloučení botanické zahrady a ZOO samoúčelné.

Poškodí sloučení botanickou zahradu?

Abychom pochopili, proč je spojení obou organizací pro botanickou zahradu nevýhodné, nemusíme chodit daleko. ZOO je organizace mnohem větší, s větším finančním obratem, větším počtem návštěvníků. Pro průměrného návštěvníka také s atraktivnější náplní. Botanická zahrada se v ZOO "rozpustí" a nakonec bude sloužit jako servisní organizace. Také je jasné, kdo bude krácen v případě krizového managementu.
Může tomu být i jinak - ale v našich podmínkách o tom pochybuji.

O co zahrada přijde?


 • a) zahrada přijde o svou značku a know-how, které budovala 40 let. Zahrada ztratí svou "tvář", sníží se kulturní různorodost regionu. Zmenší se nabídka služeb, bude více komerčně zaměřena. Ve svém důsledku dojde k úbytku tradičních návštěvníků - zahrádkářů, důchodců a maminek s malými dětmi.
 • b) bude nutné vytvořit nový generel rozvoje zahrady - mnohé budovy ztratí svůj smysl (ředitelství, knihovna). A třeba i některé pozemky již nebudou potřeba - koneckonců v ZOO je místa na kytky dost (zahrada se od doby svého vzniku již zmenčila skoro o 100 ha. Rozhodně ale slučování bude výhodné pro architekty, generel není levná záležitost. Pro zahradu to znamená několik dalších let nejistoty, zastavení rozvoje a faktický úbytek sbírek (ze změny generelu z roku 2003 se dosud nevzpamatovala - což je vidět na zastavením rozvoje venkovních expozic). !!!
 • c) botanická zahrada bude sloužit jako servisní zahradnická organizace ZOO a klidové území ZOO. Na samostatný rozvoj ji zbyde jen málo prostředků a sil.
 • d) bude pořádat ještě více akcí ještě méně botanicky zaměřených
 • e) Rozvoj sbírek bude přerušen a více komerčně zaměřen na "atraktivní" druhy.
 • f) nejspíše dojde ke snížení odbornosti zahrady.

Jaké funkce má botanická zahrada?

Botanické zahrady se svou činností stále více přibližují zábavním parkům; u trojské botanické je to až extrémně zjevné. Největší reklamu a důraz mají akce, které nemají s botanikou nic společného - sochy, motýli. Jako doplněk snad ano, ale dělá zahrada něco jiného? Asi ne, za poslední 4 roky nevznikla žádná nová expozice.
Na botany.cz právě probíhá diskuse o tom, co je botanická zahrada a můžeme si tam prohlédnout a dočíst se o významných světových botanických zahradách.
Funkce botanické zahrady jsou v tabulce:
Show
Výchova, předávání informací
Sbírky
Genofond
Odborné zázemí
expozice pro veřejnost
informační systém
shromažďování sbírek
ochrana genofondu planých rostlin
herbáře
akce pro veřejnost
odpovědna dotazů
evidence sbírek
ochrana genofondu kulturních rostlinvýměna rostlin, semen


svatby, soukromé večírky
dětské botanické kroužky
popis, dokumentace a zhodnocení sbírek
semenná banka
knihovna

reklama
napojení na VŠ, přednášky, praktika
odborná a vědecká práce spojená se sbírkami (taxonomie, šlechtění…)
napojení na národní programy ochrany genofondu
laboratoř

vedení diplomových prací

napojení na mezinárodní programy ochrany genofondu


pořádání odborných akcí - konference, semionářeBotanická zahrada by měla splňovat všechny zde uvedené kategorie činností, i když je jasné, že podle specifických podmínek se některé nenaplní. Zakladatel zahrady může některý sloupec upředňostňovat, vzhledem k poslání zahrady. Pokud však zahrada nemá naplňené všechny sloupce (vyjma krajního pravého) nejedná se o botanickou zahradu, ale o park, botanický lunapark nebo výzkumnou stanici. A co si radnice představuje pod botanickou zahradou je zřejmé z názvu komise.
Více o funkcích botanické zahrady si můžete přečíst na stránkách BGCI

Otázky

 • Jaká je hodnota značky Botanická zahrada hl.m. Prahy?
 • Jaká je hodnota výsadeb a sbírek botanické zahrady?
 • Kolik generelů výstavby měla botanická (zoologická) zahrada od roku 1989 a na kolik za ně zaplatil daňový poplatník. Kolik projektů již skončilo v šuplíku? Vyžádá si spojení se zoo tvorbu nového generelu?
 • Kolik stálo vytvoření generelů stavebního rozvoje ZOO, botanické zahrady a ÚSES přírodního parku Draháň-Trója, které firmy se na nich podílely?
 • Jaké jsou mezinárodní závazky botanické zahrady a kterými mezinárodními smlouvami se činnost zahrady řídí?
 • Jaká bude právní forma vzniklého gigantu? Bude-li to akciovka, jak bude dělen její zisk?

Můžu něco udělat?

Přispět do diskuse - co vnímám na botanické zahradě jako pozitivní/negativní, co je její slabá/silná stránka a co si myslím o sloučení se ZOO. A to na našich stránkách. Své názory můžete přímo poslat Magistrátu hl.m. Prahy posta@cityofprague.cz (podatelna magistrátu) . Pokud tak učiníte, zašlete prosím kopii nám na pbz@seznam.cz .
A nezapoměňte hlasovat v naší anketě!!!

Kontakty: 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 reflektor reflektor | E-mail | 23. června 2008 v 12:26 | Reagovat

Tato stránka existuje PROTI přání a zájmům vedení Botanické Zahrady hl.m. Prahy!

2 Pulin Pulin | 24. června 2008 v 9:06 | Reagovat

To je pravda. Po roce a půl, což je minimálně doba, po kterou se vytvoření zábavního parku připravuje,  by bylo pěkné, kdyby vedení zahrady zaujalo alespoň nějaké stanovisko a případně informovalo pracovníky zahrady. Informace o slučování se ZOO jsou dostupné na webu a prošly tiskem a naprostá většina pracovníků zahrady se o něm dověděla touto cestou.

3 žárovka žárovka | 24. června 2008 v 9:33 | Reagovat

Myslím, že tato akce se připravuje mnohem déle, než rok a půl. Už v roce 2006 udělala zahrada prokazatelně velký krok k tomu, aby její záměr byl lépe realizovatelný!

4 Jana Šafářová asistentka ředitele Botanické Zahrady hl.m. Prahy Jana Šafářová asistentka ředitele Botanické Zahrady hl.m. Prahy | E-mail | Web | 25. června 2008 v 10:19 | Reagovat

Vážení,

za Botanickou zahradu hl.m. Prahy Vám sděluji, že rozesílání výzvy s předmětem "Botanická zahrada Praha" není stanoviskem naší organizace. Vzniklou situaci bude řešit ředitel BZ, RNDr. Oldřich Vacek, po návratu ze zahraniční pracovní cesty.

S pozdravem

v zastoupení ředitele

RNDr. Vladimír Huml

V Praze dne 24. června 2008

5 PhDr. Šárka Takáčová PhDr. Šárka Takáčová | E-mail | 30. června 2008 v 8:37 | Reagovat

Dobrý den,

slučování pražské botanické zahrady se ZOO považuji za nešťastné řešení, jde o dvě samostatné problematiky s odlišným okruhem zájemců i potřeb. Botanika by tím jednoznačně tratila. Dělat ze zahrady návštěvnickou show by nepochybně bylo na úkor její odborné kvality - Disneylandů je na světě dost, zatímco dobrých botanických sbírek pomálu. Proč se plánované finance nesměrují do vylepšení stávající struktury BZ namísto kácení a hromadné výstavby, když jednou z hodnot zahrady by měla být právě určitá intimita a klid pro návštěvníky, mi není zcela jasné. S plánovaným sloučením rozhodně nesouhlasím; změny by rozhodně měly být důkladně konzultovány s odbornou i laickou veřejností.

S pozdravem, Šárka Takáčová

6 Alda Alda | 11. května 2015 v 12:50 | Reagovat

Nepřemýšlíte náhodou o zahradní udírně?

http://www.zahradnikrbyveris.cz/zahradni-doplnky/zahradni-udirna

7 Larryanets Larryanets | E-mail | Web | 21. března 2017 v 20:24 | Reagovat

If you have sleep apnea, you need to know that you are not alone. Sleep apnea is fairly common and millions of people around the planet have it. If you have been wondering what a sleep apnea diagnosis means for your life, read on to learn what you need to know about it.

Strengthen your throat and jaw with some basic exercises. Developing these muscles should reduce the symptoms of sleep apnea. You can exercise your throat and jaw by simply pulling your tongue or practicing some very simple breathing exercises. The goal is to train you to breathe differently and hopefully make your sleep apnea disappear.

Consider doing a few very specific exercises before going to bed each night, to alleviate some of your sleep apnea symptoms. Exercising throat and tongue muscles has been proven in scientific studies to reduce snoring, improve breathing and lessen the more profound effects of sleep apnea when done according to doctor's orders.

Improve your sleep apnea by slimming down a bit. Recent research showed dramatic improvements in overweight men who shed 25 pounds over a period of one year to reduce sleep apnea symptoms. In some cases, the weight loss resulted in a cure of sleep apnea where no further treatment of the condition was necessary.

People who do not have a partner sleeping with them may not know they suffer from sleep apnea. If you wake up with a dry or sore mouth, wake up out of breath, have morning headaches, insomnia, and/or go to the bathroom frequently during the night, you may have sleep apnea and should talk to a doctor.

Try your best to maintain a regular sleeping schedule. When your body gets into a customary sleeping cycle, you will find yourself getting a better night's sleep, and you will also be more relaxed. Several studies have shown that apnea episodes decrease when a person is not sleep deprived or stressed out.

Weight loss can be a big help for those that suffer from sleep apnea. The condition is common in overweight patients that have larger neck circumferences. Losing weight can significantly reduce the pressure on your airway and improve the flow of air as you breathe at night.

For people who smoke, the best way to correct a sleep apnea condition is to quit smoking. Smoking is one of the biggest causes of sleep apnea. When people stop smoking their risk of sleep apnea is reduced and they can get a full night sleep within days of quitting.

People who use alcohol, sedatives, and sleeping pills are far more likely to suffer from sleep apnea. This is because these drugs will relax the throat and cause their breathing to be impaired. Using these drugs before bedtime is more likely to cause sleep apnea than using these drugs during the day.

If you are concerned that you may suffer from sleep apnea, it is important to be diagnosed right away. This way, you can start getting the treatment you need as quickly as possible. The advice you have read in this article can help you find the relief you need from this troublesome condition.

<a href=https://www.viagrasansordonnancefr.com/>viagrasansordonnancefr.com</a>

8 Charlescheak Charlescheak | E-mail | Web | 27. září 2018 v 18:20 | Reagovat

wh0cd220148 <a href=http://lisinopril2019.com/>lisinopril</a>

9 Charlescheak Charlescheak | E-mail | Web | 27. září 2018 v 22:39 | Reagovat

wh0cd442047 <a href=http://tetracycline2019.com/>tetracycline purchase</a>

10 Charlescheak Charlescheak | E-mail | Web | 28. září 2018 v 2:36 | Reagovat

wh0cd663946 <a href=http://albuterol2019.com/>albuterol ipratropium</a>

11 Michaelgrart Michaelgrart | E-mail | Web | 28. září 2018 v 6:14 | Reagovat

wh0cd885845 <a href=http://tetracycline2019.com/>tetracycline purchase online</a>

12 Michaelgrart Michaelgrart | E-mail | Web | 28. září 2018 v 6:21 | Reagovat

wh0cd885845 <a href=http://synthroid2019.com/>levothyroxine 50 mcg</a>

13 Michaelgrart Michaelgrart | E-mail | Web | 28. září 2018 v 18:31 | Reagovat

wh0cd442047 <a href=http://propecia2019.com/>propecia</a>

14 Michaelgrart Michaelgrart | E-mail | Web | 28. září 2018 v 18:56 | Reagovat

wh0cd442047 <a href=http://prednisone2019.com/>prednisone</a>

15 Michaelgrart Michaelgrart | E-mail | Web | 28. září 2018 v 22:40 | Reagovat

wh0cd663946 <a href=http://tetracycline2019.com/>tetracycline</a>

16 Charlescheak Charlescheak | E-mail | Web | 29. září 2018 v 2:42 | Reagovat

wh0cd885845 <a href=http://propecia2019.com/>propecia</a>

17 Michaelgrart Michaelgrart | E-mail | Web | 29. září 2018 v 13:28 | Reagovat

wh0cd442047 <a href=http://albuterol2019.com/>albuterol sulfate inhaler</a>

18 Bennyged Bennyged | E-mail | Web | 29. září 2018 v 13:33 | Reagovat

wh0cd442047 <a href=http://prednisone2019.com/>predisone no rx</a>

19 Charlescheak Charlescheak | E-mail | Web | 29. září 2018 v 15:06 | Reagovat

wh0cd220148 <a href=http://lasix2019.com/>lasix2019</a>

20 Michaelgrart Michaelgrart | E-mail | Web | 29. září 2018 v 15:22 | Reagovat

wh0cd442047 <a href=http://synthroid2019.com/>buy synthroid online</a>

21 Charlescheak Charlescheak | E-mail | Web | 29. září 2018 v 15:23 | Reagovat

wh0cd442047 <a href=http://propecia2019.com/>propecia2019</a>

22 Michaelgrart Michaelgrart | E-mail | Web | 29. září 2018 v 19:10 | Reagovat

wh0cd663946 <a href=http://xenical2019.com/>xenical2019.com</a>

23 Michaelgrart Michaelgrart | E-mail | Web | 29. září 2018 v 23:30 | Reagovat

wh0cd885845 <a href=http://lisinopril2019.com/>lisinopril2019.com</a>

24 Michaelgrart Michaelgrart | E-mail | Web | 29. září 2018 v 23:37 | Reagovat

wh0cd885845 <a href=http://xenical2019.com/>xenical2019</a>

25 Michaelgrart Michaelgrart | E-mail | Web | 30. září 2018 v 1:25 | Reagovat

wh0cd1107744 <a href=http://valtrex2019.com/>valtrex</a>

26 Michaelgrart Michaelgrart | E-mail | Web | 30. září 2018 v 3:36 | Reagovat

wh0cd1107744 <a href=http://synthroid2019.com/>synthroid</a>

27 Michaelgrart Michaelgrart | E-mail | Web | 30. září 2018 v 15:53 | Reagovat

wh0cd663946 <a href=http://tetracycline2019.com/>tetracycline purchase</a>

28 Michaelgrart Michaelgrart | E-mail | Web | 30. září 2018 v 20:26 | Reagovat

wh0cd885845 <a href=http://tetracycline2019.com/>tetracycline purchase</a>

29 Michaelgrart Michaelgrart | E-mail | Web | 30. září 2018 v 20:26 | Reagovat

wh0cd885845 <a href=http://valtrex2019.com/>valtrex online pharmacy</a>

30 Michaelgrart Michaelgrart | E-mail | Web | 1. října 2018 v 0:33 | Reagovat

wh0cd1107744 <a href=http://synthroid2019.com/>synthroid 0.15 mg</a>

31 Charlescheak Charlescheak | E-mail | Web | 1. října 2018 v 0:45 | Reagovat

wh0cd1107744 <a href=http://prednisone2019.com/>prednisone</a>

32 Michaelgrart Michaelgrart | E-mail | Web | 1. října 2018 v 12:50 | Reagovat

wh0cd663946 <a href=http://tetracycline2019.com/>tetracycline purchase online</a>

33 Michaelgrart Michaelgrart | E-mail | Web | 1. října 2018 v 20:30 | Reagovat

wh0cd220148 <a href=http://albuterol2019.com/>albuterol over the counter</a>

34 Charlescheak Charlescheak | E-mail | Web | 1. října 2018 v 21:30 | Reagovat

wh0cd1107744 <a href=http://lasix2019.com/>lasix</a>

35 Michaelgrart Michaelgrart | E-mail | Web | 2. října 2018 v 0:35 | Reagovat

wh0cd442047 <a href=http://albuterol2019.com/>albuterol</a>

36 Charlescheak Charlescheak | E-mail | Web | 2. října 2018 v 0:36 | Reagovat

wh0cd1107744 <a href=http://lisinopril2019.com/>lisinopril</a>

37 Michaelgrart Michaelgrart | E-mail | Web | 2. října 2018 v 5:47 | Reagovat

wh0cd442047 <a href=http://prednisone2019.com/>order prednisone</a>

38 Michaelgrart Michaelgrart | E-mail | Web | 2. října 2018 v 14:18 | Reagovat

wh0cd885845 <a href=http://propecia2019.com/>more about the author</a>

39 Michaelgrart Michaelgrart | E-mail | Web | 2. října 2018 v 23:13 | Reagovat

wh0cd220148 <a href=http://propecia2019.com/>finasteride prices</a>

40 Charlescheak Charlescheak | E-mail | Web | 2. října 2018 v 23:25 | Reagovat

wh0cd220148 <a href=http://tetracycline2019.com/>info</a>

41 Michaelgrart Michaelgrart | E-mail | Web | 3. října 2018 v 3:18 | Reagovat

wh0cd442047 <a href=http://prednisone2019.com/>prednisone</a>

42 Charlescheak Charlescheak | E-mail | Web | 3. října 2018 v 4:11 | Reagovat

wh0cd442047 <a href=http://propecia2019.com/>finasteride prices</a>

43 DouglasBus DouglasBus | E-mail | Web | 3. října 2018 v 11:29 | Reagovat

wh0cd220148 <a href=http://lisinopril2019.com/>lisinopril2019</a>

44 Michaelgrart Michaelgrart | E-mail | Web | 3. října 2018 v 11:47 | Reagovat

wh0cd885845 <a href=http://xenical2019.com/>xenical online</a>

45 Charlescheak Charlescheak | E-mail | Web | 3. října 2018 v 11:47 | Reagovat

wh0cd885845 <a href=http://albuterol2019.com/>albuterol hfa</a>

46 Charlescheak Charlescheak | E-mail | Web | 3. října 2018 v 15:59 | Reagovat

wh0cd1107744 <a href=http://valtrex2019.com/>valtrex cost</a>

47 Michaelgrart Michaelgrart | E-mail | Web | 3. října 2018 v 19:50 | Reagovat

wh0cd220148 <a href=http://lasix2019.com/>40 mg lasix</a>

48 Charlescheak Charlescheak | E-mail | Web | 4. října 2018 v 4:03 | Reagovat

wh0cd663946 <a href=http://tetracyclinebest.us.com/>Tetracycline</a>

49 Michaelgrart Michaelgrart | E-mail | Web | 4. října 2018 v 12:21 | Reagovat

wh0cd1107744 <a href=http://paxilbest.us.com/>paxil er</a>

50 Charlescheak Charlescheak | E-mail | Web | 4. října 2018 v 16:38 | Reagovat

wh0cd220148 <a href=http://amoxicillin.team/>amoxicillin</a>

51 Michaelgrart Michaelgrart | E-mail | Web | 5. října 2018 v 5:00 | Reagovat

wh0cd885845 <a href=http://colchicine.network/>colchicine</a>

52 Michaelgrart Michaelgrart | E-mail | Web | 5. října 2018 v 10:15 | Reagovat

wh0cd663946 <a href=http://tadacip.icu/>generic tadacip</a>

53 Michaelgrart Michaelgrart | E-mail | Web | 5. října 2018 v 13:20 | Reagovat

wh0cd220148 <a href=http://tetracyclinebest.us.com/>Tetracycline Antibiotics</a>

54 Michaelgrart Michaelgrart | E-mail | Web | 6. října 2018 v 1:43 | Reagovat

wh0cd885845 <a href=http://amoxicillin.team/>amoxicillin</a>

55 Michaelgrart Michaelgrart | E-mail | Web | 6. října 2018 v 2:04 | Reagovat

wh0cd442047 <a href=http://stromectol.company/>stromectol</a>

56 Charlescheak Charlescheak | E-mail | Web | 6. října 2018 v 4:51 | Reagovat

wh0cd1107744 <a href=http://prednisolonepills.video/>here</a>

57 Michaelgrart Michaelgrart | E-mail | Web | 6. října 2018 v 5:30 | Reagovat

wh0cd1107744 <a href=http://colchicine.network/>colchicine</a>

58 Charlescheak Charlescheak | E-mail | Web | 6. října 2018 v 10:03 | Reagovat

wh0cd220148 <a href=http://stromectol.company/>buy stromectol online</a>

59 Michaelgrart Michaelgrart | E-mail | Web | 6. října 2018 v 13:17 | Reagovat

wh0cd442047 <a href=http://colchicine.network/>colchicine</a>

60 Charlescheak Charlescheak | E-mail | Web | 6. října 2018 v 13:27 | Reagovat

wh0cd442047 <a href=http://paxilbest.us.com/>PAXIL ER</a>

61 Charlescheak Charlescheak | E-mail | Web | 6. října 2018 v 17:35 | Reagovat

wh0cd663946 <a href=http://tetracyclinebest.us.com/>tetracycline</a>

62 Charlescheak Charlescheak | E-mail | Web | 7. října 2018 v 0:53 | Reagovat

wh0cd1107744 <a href=http://paxilbest.us.com/>paxil for depression and anxiety</a>

63 Michaelgrart Michaelgrart | E-mail | Web | 7. října 2018 v 13:24 | Reagovat

wh0cd663946 <a href=http://tadalafil.company/>tadalafil</a>

64 Charlescheak Charlescheak | E-mail | Web | 7. října 2018 v 14:18 | Reagovat

wh0cd663946 <a href=http://prednisolonepills.video/>prednisolone</a>

65 Charlescheak Charlescheak | E-mail | Web | 8. října 2018 v 0:36 | Reagovat

wh0cd220148 <a href=http://celebrexbest.us.org/>celebrex</a>

66 Michaelgrart Michaelgrart | E-mail | Web | 8. října 2018 v 4:48 | Reagovat

wh0cd442047 <a href=http://amoxicillin.team/>amoxicillin</a>

67 Charlescheak Charlescheak | E-mail | Web | 8. října 2018 v 4:52 | Reagovat

wh0cd442047 <a href=http://sildenafil.company/>buy sildenafil</a>

68 Michaelgrart Michaelgrart | E-mail | Web | 8. října 2018 v 12:44 | Reagovat

wh0cd885845 <a href=http://celebrexbest.us.org/>generic celebrex</a>

69 Michaelgrart Michaelgrart | E-mail | Web | 8. října 2018 v 17:07 | Reagovat

wh0cd1107744 <a href=http://paxilbest.us.com/>paxil liquid</a>

70 Michaelgrart Michaelgrart | E-mail | Web | 8. října 2018 v 21:43 | Reagovat

wh0cd220148 <a href=http://tetracyclinebest.us.com/>Tetracycline Generic</a>

71 Charlescheak Charlescheak | E-mail | Web | 8. října 2018 v 23:06 | Reagovat

wh0cd220148 <a href=http://tadacip.icu/>tadacip</a>

72 Michaelgrart Michaelgrart | E-mail | Web | 9. října 2018 v 4:33 | Reagovat

wh0cd220148 <a href=http://tadacip.icu/>buy tadacip online</a>

73 Charlescheak Charlescheak | E-mail | Web | 9. října 2018 v 18:46 | Reagovat

wh0cd220148 <a href=http://sildenafil.company/>sildenafil</a>

74 Michaelgrart Michaelgrart | E-mail | Web | 16. října 2018 v 13:59 | Reagovat

wh0cd663946 <a href=http://neurontin.icu/>neurontin</a>

75 Charlescheak Charlescheak | E-mail | Web | 17. října 2018 v 2:11 | Reagovat

wh0cd885845 <a href=http://stratterabest.us.com/>atomoxetine price</a>

76 Loans For Bad Credit Loans For Bad Credit | E-mail | Web | 17. října 2018 v 22:46 | Reagovat

loans guaranteed approval <a href="https://loansguaranteedapproval.com/">loans guaranteed approval</a> guaranteed loans <a href=https://loansguaranteedapproval.com/>loans guaranteed approval</a>

77 Loan Loan | E-mail | Web | 18. října 2018 v 20:04 | Reagovat

loans guaranteed approval <a href="https://loansguaranteedapproval.com/">loan apply</a> loans guaranteed approval <a href=https://loansguaranteedapproval.com/>2000 loan</a>

78 lali4kaquafe lali4kaquafe | E-mail | Web | 2. prosince 2018 v 16:26 | Reagovat

Израиль и иудеи со всего мира общаются тут

Еврейская социальная сеть IsraFace.Com объединяет Израиль, Россию, Соединённые Штаты и другие страны. 40 лет народ Израиля бродил по пустыне и был веками разрознен, но теперь евреи снова могут быть едины независимо от расстояний. Иудеи и израильтяне в Ашдоде и в Нью-Йорке, в Санкт-Петербурге и в Барнауле, в Берлине и в Бургасе теперь объединены одной социальной сетью! Если Израиль - ваша родина, если народ Израиля - это ваш народ, то IsraFace.Com создана специально для вас. Галахические евреи и потомки еврейских отцов, иудеи, олимы и коренные израильтяне, гиёрет и геры! Вы собираетесь переехать в Израиль? Знакомства в Израиле на IsraFace.Com - это шанс найти любовь на земле обетованной! Народ Израиля общителен и любвеобилен. В IsraFace.Com самые привлекательные еврейские девушки и женщины Израиля, горячие еврейские парни и шикарные еврейские мужчины из дальних стран. Планирующие переехать в Израиль мужчины и женщины имеют возможность познакомиться на IsraFace.Com. Назначайте свидания, создавайте группы и сообщества по интересам, находите новых друзей, заводите знакомства в Израиле. Все возможности сайта абсолютно бесплатны. Обменивайтесь сообщениями отмечайте друзей и себя на фото, делитесь фотографиями и видео. Регистрируйтесь и приглашайте близких и родственников! Мы ждём вас и ваших друзей! Не упустите свой шанс на счастье, присоединяйтесь к IsraFace.Com ! Евреи и еврейки, набожные иудеи и израильтяне ищут любовь в Израиле и за его пределами. Знакомства в Израиле стали доступны как никогда ранее! Еврейские женщины и мужчины Израиля могут найти свою половинку в IsraFace.Com ! http://israface.com

79 RobertNox RobertNox | E-mail | Web | 6. prosince 2018 v 6:03 | Reagovat

<a href=http://brainsurgeonsdiet.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=265566>bestwebcam</a>

80 AllaGlotova AllaGlotova | E-mail | 6. prosince 2018 v 14:15 | Reagovat

http://haux.ru/articles-stati/docs/dokumentyi-dlya-kupli-prodazhi-nedvizhimosti-i-registratsii-prava.html

81 Vep Vep | E-mail | Web | Dnes v 7:31 | Reagovat

Независимая экспертиза http://100expertov.ru

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama